مهندسی (پایه و تفصیلی )

  • خدمات >
  • مهندسی (پایه و تفصیلی )

مهندسی (پایه و تفصیلی )يکي از مراحل بسیار مهم هر پروژه صنعتی که معمولاً در پروژه ها مغفول مي ماند و کمتر به آن توجه مي شود مرحله طراحي پايه و تفصيلي است. در قراردادهاي جاري معمولاً کارفرما بعضي از مدارک مهم را بررسي و تأييد مي نمايد و عملاً داراي سازمان مناسب و کافي براي کنترل و بازنگري تمام مدارک مهندسي نمي باشد و نهايتاً در دوران نصب و ساختمان و راه اندازي و بهره برداري بايد منتظر روبرو شدن با عدم تطابق ها (nonconformity) و مشکلات پيش بيني نشده باشد.
اين دوره را مي توان به دو بخش مهندسي پايه و مهندسي تفصيلي تقسيم نمود که اگرچه از نظر ظاهري با هم ديگر تفاوت عمده اي ندارند ولي از نظر نقش کارفرما و مشاور و تخصصهايي که بايد درگير کار باشند تفاوت دارند. لذا اين دو مجزا از يکديگر بررسي مي شوند.


1-  مهندسي پايه
در اين بخش فارغ از نوع قرارداد ( EP, E يا EPC) نقش تيم فني کافرما/مشاور بسيار اساسي است. در اين دوره، همانطور که از اسمش پيداست، پايه تصميم گيري در مورد بسياري از مسائل فني است و اقدامات مشروحه ذيل اهم کارهايي است که بايد انجام صحيح آنها مورد توجه خاص کارفرما/مشاور واقع گردد:

+ شناخت کامل مشخصات فني اعلام شده توسط شرکت فروشنده ماشین آلات

+ تلفيق مشخصات فني مورد نظر شرکت فروشنده ماشین آلات با شرايط محيطي

+ تلفيق مشخصات فني مورد نظر شرکت فروشنده ماشین آلات و مشخصات فني کارفرما و تصميم گيري در مورد اولويت هر يک

+ شناسايي مشکلات قبلي فرآيند مربوطه و اطمينان از رفع آنها در طراحي جديد
 

در اين بخش از پروژه نقش مهندسين فرآيند کارفرما/مشاور بسيار مهم است و جا دارد که از بهترين متخصصين که در آن فرآيند اطلاعات و تجربه کافي دارند استفاده شود.
مطالبي که باید بطور اهم در سازمان کارفرما/مشاور به آنان توجه شود عبارتند از:
 +  بررسي دقيق فرآيند و مقايسه آن با کتابچه PDP
 + تغييرات اعمال شده توسط پيمانکار مهندسي/مشاور
+  بررسي و تأييد PFDها
+  بررسي و تأييد P& IDها
+ بررسي دقيق موازنه جرمي و حرارتي
+ بررسي محاسبات مربوط به موازنه و مصارف يوتيليتي
+ انجام مطالعات HAZOP و HAZID با استفاده از داوران خبره بي طرف
+ بررسي درستي اطلاعات مفروضه از سازندگان دستگاههاي اصلي
+ بررسي و تأييد اصولي کنترل Shut down واحد
+ بررسي، محاسبه و سيموله کردن بخش هاي مهم فرآيند مانند رآکتورها و حلقه هاي فرآيندي
+ بررسي کامل دفترچه راهنماي بهره برداري
+ اطمينان از کامل بودن مدارک مهندسي پايه بطوريکه پيمانکار مهندس تفصيلي براي ادامه کار خود نياز به پيمانکار طرح مهندسي پايه نداشته باشد.

 

2- مهندسی تفصیلی

اهم فعالیت های صورت گرفته در این فاز عبارتند از:

+ خریداری پکیج ها و تجهیزات اصلی به همراه بالک متریال

+ مهندسی تفصیلی مبدل های حرارتی

+ نهایی سازی مدرک P&ID جهت ساخت

+ تهیه نقشه جزییات پایپینگ شامل نقشه های ایزومتریک و محاسبات تنش و ساپورتینگ

+ مهندسی تفصیلی کارهای سازه ای و عمرانی

+ مدیریت مدارک مهندسی پیمانکاران دست دوم

+ مدیریت زمان و هزینه پروژه

+ برنامه ریزی و تهیه رویه پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری

 

فرآیندهای پیشنهادی در مورد اجرای فازهای مهندسی پایه و تفصیلی عبارتند از:

+ تشکيل تيم پروژه متشکل از افراد کارآزموده و مجرب در آن واحد
+ ارجاع سرپرستي و مسئوليت پروژه در اين مرحله به مهندس فرآيند
+ استقرار موقت و يا طولاني مدت تيم پروژه در دفتر مهندسي پيمانکار
+تشکيل گروه پشتيباني فني متشکل از افراد صاحب صلاحيت خارجي در ديسيپلين هاي مختلف که در آن واحدها تبحر دارند بطوريکه کليه مدراک مهندسي توسط اين دو گروه بررسي و اعلام نظر شده و پس از مقايسه و تأييد مقام بالاتر براي پيمانکار ارسال شود.
+بررسي کليه مدارک مهندسي پايه بدون توجه به محدوديت هاي قراردادي

 

شرکت سامان صنعت مبتکر بدینوسیله آمادگی خود را جهت ارایه تمامی خدمات فوق الذکر در مراحل مهندسی پایه و تفصیلی برای پروژه های مختلف صنعتی اعلام می دارد.