مشاوره دانش بنیان و توانمندسازی

  • خدمات >
  • مشاوره دانش بنیان و توانمندسازی

مشاوره دانش بنیان و توانمندسازیشرکت سامان صنعت مبتکر  با توجه به اهمیت و نیاز این بخش نسبت به راه اندازی دپارتمان تخصصی مشاوره طرح های دانش بنیان اقدام کرده است. این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیازجهت تجاری سازی طرح های دانش بنیان را ارائه خواهد نمود که برخی از آنها به صورت زیر می باشد:
+ مطالعات امکانسجی جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق های تخصصی

+ ارزش گذاری دانش فنی جهت مشارکت با سرمایه گذاران

+ ارزش گذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان در مذاکرات سرمایه گذاری خطر پذیر

+ ارزش گذاری سهام شرکت های دانش بنیان

+ طراحی و تدوین مدل کسب و کار مناسب شرکت های دانش بنیان

+ امکان تامین مالی و معرفی سرمایه گذار جهت تجاری سازی طرح های دانش بنیان در مراحل اولیه

+ مطالعات امكان سنجي (Feasibility Study) شامل بررسی فني ،  مالي ،  بازار  و آناليز ريسک

+ مشاوره سرمايه گذاري و ارائه ایده های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا

 

شرکت های متقاضی اخذ مجوز دانش بنیان، می بایست مطابق با روشی اصولی برای دریافت این مجوز اقدام کنند. در صورتی که اقدامات مورد نظر با اصول فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مغایر باشد، منجر به مردودی شرکت مورد نظر می گردد.

ارائه توضیحات کارآمد و بیان مناسب در رابطه با مسائل فنی و مالی می تواند نتیجه مطلوبی را در زمینه اخذ تاییدیه دانش بنیان ایجاد نماید.

در صورتی که متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان هستید، با استفاده از مشاوره تخصصی دانش بنیان توسط مشاوران ما، درصد موفقیت خود را به میزان زیادی افزایش دهید.