بهبود فرآیند

بهبود فرآیندبهبود فرآیند در یک کارخانه و یا واحد صنعتی امری مستمر و همیشگی محسوب می شود. تنها واحدهایی می توانند در دنیای رقابتی امروز به حیات و پیشرفت ادامه دهند که توانسته باشند به طور مستمر فرآیندهای اجرایی و تولیدی خود و در نتیجه بهره روی خود را اراتقاء بخشند.

بهبود فرآیند می تواند شامل، و نه محدود به، توسعه محصولات جدید (کیفی و کمی)، ارتقاء و تغییر تکنولوژی تولید، افزایش بهره‏ وری، کاهش هزینه‏ ها، بهبود اتوماسیون، بهبود روش های بازاریابی و فروش و غیره باشد.

این اقدامات را می توان تحت واحدهای کنترل پروژه، طراحی فرآیند، تکنولوژی و طراحی محصول و ابزار به انجام رساند.

 

شرکت سامان صنعت مبتکر با بهره گیری از کارشناسان مجرّب در این زمینه توانسته است پروژه های موفّق فراوانی را در این زمینه به انجام رسانده و آمادگی خود را جهت ارایه خدمات مشابه با سایر متقاضیان صنعتی اعلام می دارد.

لطفاً با ما تماس بگیرید.