پروژه های در حال تحقیق

پروژه های در حال تحقیقیکی از وظایف دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت خدمات مشاوره ای سامان صنعت مبتکر عبارت از انحام تحقیقات گسترده ملّی و بین المللی جهت مشخص کردن تکنولوژی های جدید، معرفی صنایع زودبازده در هر برهه زمانی، عارضه یابی صنایع موجود و ارایه راه حل در جهت رفع مشکلات و همچنین بروزرسانی روش های تولید و محصولات با امکانات موجود واحدهای صنعتی می باشد.

 

در این راستا، فعالیت های دپارتمان تحقیق و توسعه این شرکت در حال حاضر بر روی صنایع زیر متمرکز می باشد:

 

شماره پروژه
1 فرآوری و تولید انواع محصولات از خرما جهت افزایش توان صادراتی محصول و ایجاد ارزش افزوده
2 تولید انواع فرآورده های نشاسته ای ویتامینه و پروتئینه جهت کاهش مشکلات ناشی از فقر این مواد در بدن
3 تولید ریفرمرها و هیترهای صنعتی
4 تولید انواع محصولات پروبیوتیک