دپارتمان صادرات و خرید خدمات فنی مهندسی صنعتی

  • دپارتمان ها >
  • دپارتمان صادرات و خرید خدمات فنی مهندسی صنعتی

دپارتمان صادرات و خرید خدمات فنی مهندسی صنعتیصادرات و یا خرید خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات و یا خرید فعالیتهای مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق و نظایر آن در حوزه صنعت به خارج از کشور و یا خرید آن از کشورهای دیگر با هدف مصرف در صنایع داخلی.

 

هنگامی که استراتژی جهانی شدن مطرح می شود،شرکت های تولیدی احتیاج دارند که از خودشان بپرسند آیا واقعاً نیاز به گسترش در سطح جهانی دارند؟و اگر آری ،آنها با تمرکز در چه بازارهایی می توانند رقابت موفقی داشته باشند.شرکت های که تصمیم به وارد شدن به بازارهای جهانی دارند مطلع می باشند که برای توسعه این استراتژی مسائل و چالش های وجود دارد که باید به آنها توجه نمایند.

 

شرکت سامان صنعت مبتکر با شناخت و ارتباطات گسترده با بازارهای هدف تعریف شده جهت صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین کشورهای صاحب تکنولوژی جهت خرید آن و همچنین در اختیار داشتن کادری فنی و اکادمیک، این دو مهم را در دستور کار خود قرارداد است.

 

به همین منظوردپارتمان صدور و خرید خدمات فنی و مهندسی صنعتی شرکت، بازاریابی شرکت پیمانکاری صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که قصد ورود به بازارهای هدف را داشته در دستور کار خود قرارداده و با شناسایی پتانسیل شرکت های ایرانی در رشته های مختلف و همچنین شناسایی پروژه ها خصوصاً پروژه های که توسط بانکهای بین الملل تأمین مالی شده اند،برنامه ریزی دقیقی را به منظور ورود این شرکت ها به بازارهای هدف طراحی نموده است.

 

از طرف دیگر، به شرکتهای تولیدی داخلی که قصد همگام سازی خود با بروزترین تکنولوژی های صنعتی را دارند این امکان را می دهد تا با شناسایی صاحبان تکنولوژی مربوطه در سراسر دنیا، امکان مذاکره برد-برد و خرید این تکنولوژی ها را میسّر سازند.

 

خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از:

+معرفی پروژه های خارجی سرمایه گذاری یا مناقصات بین المللی با تفکیک موضوعی و مبلغی به شرکتهای علاقمند جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی و معرفی شرکتهای خارجی صاحب تکنولوژی حهت خرید این خدمات
+ ارائه اطلاعات عمومی لازم در خصوص کشورهای هدف به شرکتهای متقاضی صادرات نظیر قوانین کار، مالیات، بیمه، گمرک، ویزا، هزینه های جاری، فرهنگ عمومی، موضوعات امنیتی و غیره و، از طرف دیگر، تسهیل امور مربوطه جهت عقد قرارداد خرید دانش فنی و اسناد مهندسی
+ ارائه خدماتی نظیر خرید اسناد مناقصه، کمک به تکمیل اسناد، برآورد قیمتهای محل اجرای پروژه، اعزام متخصیصن، مذاکره با کارفرمایان خارجی
+ در صورت برنده شدن شرکتها در مناقصات, ارائه خدماتی شامل برنامه ریزی و تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی پروژه ها، کمک به شرکتها در عملیات مدیریت اجرای پروژه ها، مدیریت پیمان، تامین مصالح، نیروی انسانی و ماشین آلات، امور پشتیبانی، کمک به تامین مالی طرح، کمک به اخذ ضمانتنامه های بانکی
+ کمک و ارائه خدمات مشاوره به شرکتها در عقد قراردادهای خارجی با کارفرمایان، پیمانکاران جزء، تامین کنندگان مصالح، پرسنل خارجی و  غیره
+ یافتن جوینت مناسب در ایران یا خارج برای شرکتها در صورت نیاز
+ یافتن نیروهای متخصص لازم برای پروژه ها از ایران یا خارج

 

لطفاً با ما تماس بگیرید.