پیمانکاری صنعتی

  • >
  • پیمانکاری صنعتی

پیمانکاری صنعتی

شرکت سامان صنعت مبتکر پس از قریب به دو دهه تجربه درخشان در راه اندازی واحد های تولیدی و صنعتی در سطح کشور خدمات خود در زمینه انجام امور پیمانکاری صنعتی را در حوزه صنایع شیمیایی ، صنایع بازیافت ، صنایع غذایی ، صنایع سلولوزی و پلیمری ، صنایع چرم ، صنایع ساختمان و ... را به شرح ذیل اعلام میدارد 

  • تمامی امور پیمانکاری مستحدثات و ابنیه صنعتی و غیر صنعتی مرتبط اعم از سوله ، ساختمان اسکلت فلزی ، ساختمان اسکلت بتنی ، سازه ترکیبی ، ساختمان اداری و غیر اداری ، محوطه سازی و فضای سبز و...
  • تمامی امور پیمانکاری ایجاد و راه اندازی و نصب و تامین تاسیسات اعم از تاسیسات عمومی و تاسیسات تخصصی 
  • تهیه اسناد تعریف پروژه Project defenition  و اسناد مناقصه Tender  برای گزینش بهترین پیمانکاران و تامین کنندگان 
  • مقایسه تطبیقی و حرفه اسناد فنی و مالی شرکت کنندگان در مناقصات و ارائه راه کارهای تخصصی رفع معایب و موانع