بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریتفلسفۀ وجودی شرکت سامان صنعت مبتکر کمک به توسعۀ همه‌جانبه و متوازن کشور از طریق اصلاح و بهبود و ارتقای مدیریت در سطوح مختلف صنعتی می باشد.

 

به این ترتیب و به منظور ایفای نقشی سازنده در توسعۀ صنعت، مأموریت شرکت سامان صنعت مبتکر کمک مؤثر به ایجاد صنایع نوین و توسعۀ صنایع موجود و شرکت های صنعتی موفق از طریق ارائه‌ی خدمات مشاورۀ فنی و مهندسی و آموزش‌های سازمانی است و همواره توانمندی خود در ارائه‌ی این خدمات را گسترش می‌دهد.

 

شرکت سامان صنعت مبتکر برای بهره‌ورتر ساختن منابع مورد استفاده و ایجاد هم‌افزایی، بازار خود را در میان مشتریانی می‌جوید که با عزمی جدی و با آمادگی لازم برای تغییر و تحول در زندگی خود و همچنین صنعت کشور، این خدمات را به کارگیرند.

 

شرکت سامان صنعت مبتکر برای تحقق چشم‌انداز مطلوب خود از مجموعه‌ی بهترین و مؤثرترین ابزارها و روش‌ها که برآمده از دانش روز جهانی، تجربه‌ی مفید سازمانی و خلاقیت منابع انسانی خود است بهره می‌گیرد. بر این اساس، عامل حیاتی موفقیت شرکت سامان صنعت مبتکر کارکرد درست نظام مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی در جهت جذب، حفظ و توسعه‌ی این سرمایه‌های سازمانی و انسانی است.