شرکت های تامین کننده

شرکت های تامین کنندهاز آنجایی که اولویت دپارتمان ماشین آلات و خطوط صنعتی شرکت سامان صنعت مبتکر مبنی بر استفاده از توان شرکت های داخلی تأمین کننده ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی در پروژه های خود می باشد، لذا از شرکتهایی که تمایل به همکاری در پروژه های صنعتی مختلف با این مجموعه را دارند خواهشمند است رزومه و اطلاعات تماس خود را برای شرکت ارسال نمایند تا مراتب همکاری های بعدی فراهم شود.

لطفاً با ما تماس بگیرید.