پیمانکاران

پیمانکارانشرکت خدمات مشاوره ای سامان صنعت مبتکر بدینوسیله آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت های محترم داخلی پیمانکار پروژه های صنعتی در راستای اجرای فازهای مختلف پروژه های صنعتی شامل تأسیسات، ساختمان، تسطیح، سوله سازی، سرمایشی و گرمایشی، ایمنی و غیره اعلام می دارد.

 

از شرکتهایی که تمایل به همکاری در این زمینه ها را دارند خواهشمند است رزومه و اطلاعات تماس خود را برای شرکت ارسال نمایند تا مراتب همکاری های بعدی فراهم شود.

 

لطفاً با ما تماس بگیرید.